Każda osoba kochająca jazdę konną może poszerzać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, zdobywając nowe odznaki. W pierwszej kolejności każda osoba wiążąca swoją przyszłość z jeździectwem musi zdobyć odznakę „Jeżdżę konno”. Następnie przychodzi pora na Brązową, a następnie Srebrną Odznakę. Zwieńczeniem procesu jest zdanie egzaminu na najwyższe odznaczenie – Złotą Odznakę Jeździecką. Zdobycie wyróżnienia otwiera przed jeźdźcem nowe możliwości. Jakie możliwości wiążą się z posiadaniem odznaki? Kto może się o nią starać  i jak wygląda egzamin? Sprawdź!

Dla kogo Złota Odznaka Jeździecka?

Chcesz w przyszłości otworzyć swoją szkółkę jeździecką? W takim razie musisz zacząć działać już dzisiaj! Złota Odznaka Jeździecka uprawnia do ukończenia kursu i otrzymania uprawnień Instruktora Sportu PZJ. Oznaka przyznawana jest osobom, które zdadzą dwuczęściowy egzamin. Aby do niego przystąpić, należy spełnić dwa główne warunki: mieć na swoim koncie Srebrną Odznakę oraz ukończyć dwunasty rok życia. Między egzaminem na SOJ a ZOJ musi minąć minimum rok. Co ważne, egzaminy na ZOJ organizowane są jedynie w niewielkiej części ośrodków i odbywają się stosunkowo rzadko.

Jak wygląda egzamin?

Jeździec starający się o ZOJ występuje przed komisją składającą się z dwóch osób:  CKE oraz członka
(CKE lub WKE). Grupa osób podchodzących do egzaminu może składać się z maksymalnie 25 osób.   Egzamin dzieli się na dwa etapy:

  • praktycznej składającej się z części ujeżdżeniowej i skokowej oraz opieki stajennej,
  • teoretycznej obejmującej rozbudowane zagadnienia z brązowej i srebrnej odznaki rozszerzone o teorię sportu i historię jeździectwa.

W przypadku otrzymania wyniku negatywnego egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie

 

 

 

 

Comments are closed.